GREYCORTEX MENDEL – to zaawansowane rozwiązanie do analizy ruchu sieciowego, monitorowania
wydajności, wykrywania zagrożeń i analizy sieci dla przedsiębiorstw, instytucji rządowych i
infrastruktury krytycznej. Wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizowania i
monitorowania ruchu sieciowego, co oznacza, że wykrywane są nowe i nieznane ataki zarówno z
wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji; w tym wycieki danych, anomalie operacyjne i inne
zaawansowane zagrożenia niewidoczne dla innych technologii bezpieczeństwa.

GREYCORTEX MENDEL to zaawansowane narzędzie, które pomaga organizacjom sprawić, aby ich
operacje IT były bezpieczne i niezawodne – dzięki bardziej szczegółowej widoczności sieci oraz
szybszemu wykrywaniu i eliminacji znanych i nieznanych zagrożeń, incydentów, zagrożeń itp.
Rozwiązanie stanowi uzupełnienie tradycyjnych technologii bezpieczeństwa (firewall, IPS, SIEM,
ochrona punktów końcowych itd.) I rekompensuje ich ograniczenia – w szczególności ich ograniczoną
zdolność wykrywania zaawansowanych i nieznanych zagrożeń.
Wykrywanie ataków i innych incydentów bezpieczeństwa jest niezbędne do ochrony reputacji firmy,
jej przychodów i możliwości sprzedaży. Cyberprzestępcy często ukrywają się przed tradycyjnymi
rozwiązaniami bezpieczeństwa w ruchu sieciowym, ale znalezienie tych ataków jest ogromnym
wyzwaniem dla zespołów bezpieczeństwa informacji.

GREYCORTEX Mendel to narzędzie do wykrywania i reagowania w sieci, które wizualizuje
komunikację sieciową we wszystkich podłączonych urządzeniach. Analizuje ruch sieciowy i wykrywa
złośliwe działania oraz zaawansowane zagrożenia. Umożliwia analitykom systemowym zbadanie
zdarzeń operacyjnych i bezpieczeństwa, znalezienie ich przyczyn źródłowych oraz szybkie i skuteczne
reagowanie i łagodzenie ich skutków.